leste pent

Første uken i desember ble en aktiv medieuke for Ringer i Vannet. skriver administrerende direktør Erik Husby Pettersen i Varde i en artikkel i  Mangler: bittersott ‎ boka ‎ videointroduksjon ‎ alkohol.
Trygghet for bedriften. NHOs medlemsbedrifter blir kjent med kandidatene i en praksisperiode. I denne praksisperioden har medlemsbedriftene ikke  Mangler: artikler ‎ bittersott ‎ utdrag ‎ boka ‎ videointroduksjon ‎ alkohol.
Ringer i vannet er eit rekrutteringsprosjekt som medlemsbedrifter i NHO får tilbod om, fortel Marit Gjerstad i NHO Sogn og Fjordane. Ho har  Mangler: artikler ‎ bittersott ‎ utdrag ‎ boka ‎ videointroduksjon ‎ alkohol.

Artikler BitterSott utdrag av boka og videointroduksjon Alkohol Som ringer i vannet - tiltrekke

Her er vi nok ved den enkle, men likevel viktigste, grunnen til at unge og andre drikker. Hun hadde selv klare ideer om årsaken: - Far var alkoholiker. Gjennom Ringer i vannet har hun fått jobb som journalskriver hos Lenas helsepersonell AS i Oslo. Samtidig mente hun at rusen hadde hjulpet henne ut av den isolasjonen hun hadde vært i. Marit Gjerstad fortel at Origod har vore ein av dei beste i klassen på å få med bedrifter på dette prosjektet. Noen spørsmål fanger sosiale konsekvenser av alkoholbruk, noen psykiske konsekvenser, andre avhengighet, toleranse eller kontrolltap. Konklusjonen blir at mange av problemene er svært utbredt, og at også jentene opplever enkelte av dem i nokså stor grad. Røyking deler befolkningen grovt sett i to, med relativt skarpe skiller. På den annen side viste funnene også at verdimessig forankring i kristendom og sterke bånd til skole og organisert musikkliv økte sannsynligheten for avhold. Alle møter alkohol i løpet av tenårene, og de fleste blir brukere. Enkelte problemer er temmelig utbredt, mens andre er sjeldne.
Gazelle Twin