begynner til

I dette heftet finner du verktøy og informasjon om hva etisk refleksjon er og hvordan drive etisk refleksjon på Opplæring, veiledning, filmer, refleksjonskort etc.
Veileder til e-læringsprogram i etisk refleksjon for kommunenes helse- og Møteplasser for etisk refleksjon er steder hvor medarbeidere kommer sammen for å.
E-læringsprogrammet ” Etisk refleksjon ” er nå tilgjengelig for alle. Veilederen beskriver hvordan programmet er ment anvendt og har nyttige.

Contentassets fbaefccabb etisk refleksjon veileder web. - kjære deg

Moral og etikk mot et nytt årtusen. Programmet er ment som et hjelpemiddel i arbeidet med å heve den etiske kompetansen i kommunene. Vennligst aktiver JavaScript, og prøv på nytt. Om programmet Det er laget en veileder til programmet som finnes i boksen under. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. KS Medlemsservice for arbeidsgiverspørsmål. Målet med refleksjonene er å bli mer bevisst egne holdninger, verdier og tanker, bli bevisst organisasjonskulturen på arbeidsplassen, samt lære seg å identifisere de etiske utfordringene og dilemmaene man møter i egen arbeidshverdag. Våre handlinger og holdninger vurderer vi moralsk som riktige eller gale, gode eller onde ut fra de normer, lover og regler vi i vår kultur forventes å følge. Etikk og etisk refleksjon. Programmet er ment som et hjelpemiddel i arbeidet med å heve den etiske kompetansen i kommunene. Aktiver modus med større tilgjengelighet. Etisk refleksjon kan sees som et ryddearbeid når vi står i vanskelige situasjoner, og til dette et det utviklet modeller som kan hjelp oss i dette arbeidet.
vet heller ikke eier