FULL HISTORIE:

Mini hjerneslag behandling og gjenvinning Hvordan gjenkjenne en mini - slag? tegn og symptomer microstroke å ta rettidig tiltak for å styrke deres helse.
Norsk revidert Mini Mental Status Evaluering (MMSE-NR) er et grovt For å lette skåring av tvetydige svar, er det i manualen spesifisert når og hvordan .. blant ulike presenterte alternativer (dvs. tvungen gjenkjenning ; var det ”sykkel” .. Skåre på MMSE-NR kan være klart redusert i akuttfasen etter hjerneslag for så å øke i.
Selv om symptomene kan virke mild i starten, kan de forverres med tiden og hver It er ekstremt viktig å gjenkjenne tegn på et mini - slag når de oppstår, og å.
hennes slank buet