søkt nettsider, funnet

ho domt til forvaring .

En mann er dømt til 18 års forvaring for blant annet å ha tent på huset til sorenskriveren i Hamar. Sorenskriverens familie er lettet.
Forvaring er ein av straffereaksjonane i det norske rettssystemet. fare for at vedkomande vil koma til å gjenta den handlinga han eller ho er dømt for. I dom om forvaring skal retten fastsetje ei tidsramme som vanlegvis ikkje bør overstige 15 år.
Mannen som ble omtalt som nabofaren i Alvdal-saken er dømt til forvaring i åtte år og åtte måneder for overgrep mot én sønn. – Overgrepene.

Ho domt til forvaring . - det trivelig

Det skal særlig legges vekt på om lovbryteren tidligere har begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som nevnt i første punktum. Høgsterett avviste MMS-leges anke. Henta frå « varnamala.org? Forvaring regnes som straff og erstattet vanlig utmålt straff overfor personer som har begått alvorlig kriminalitet og hvor risikoen for tilbakefall oppfattes som stor. Sorenskriver Svor mener i dette tilfellet det er svært stor fare for at tiltalte skal gjøre flere seksualforbrytelser. AKTOR: Statsadvokat Iris Storås var aktor i saken. Flere av bildene hadde han tatt selv.
Henta ho domt til forvaring . « varnamala.org? Hentet fra « varnamala.org? De mener han bebreider andre, og legger ansvaret for det som skjer på ytre forhold, mens han selv bare er «snill og god». Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. » Guttens bistandsadvokat Aina Helene Tvengsberg sier det er en usedvanlig grundig og godt begrunnet dom. Personar retten vurderer som utilreknelege i gjerningsaugneblinken, kan ikkje bli dømt til forvaring, men kan idømmast særreaksjonar som tvunge psykisk helsevern eller tvungen omsorg. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkårmen ytterligere betingelser kan gjelde.
skulle vært