begge standpunktene tar man

kultur advarer mot digital demens en hel generasjon er i fare

Hvordan bedre beskyttelsen mot skadelig medieinnhold? Kulturministeren takker Barnevakten for innspill · Digitalbøker for barn er populære · Jenter antastet.
Hjerneforskeren Manfred Spitzer forteller i boken " Digital Demens " at du sin skepsis til digitale medier og en ungdomskultur som er temmelig ulik deres egen, skriver Per Kristian Bjørkeng. Sokrates selv advarte mot den ødeleggende effekten lesing og skriving ville få på den oppvoksende generasjon.
Den pågående debatten om ungdom og psykisk helse avdekker at det er ungdommens forhold til seg selv, familien, venner og samfunnet, som.
Da er det, som du også sier, viktig å stole på den kompetansen vi har. Kreativitet og originalitet blir borte. Med mindre man er hjerneforsker, da. Man velger selv hvordan man vil bli påvirket og velger det som tilfredsstiller de behovene vi har. Jeg tror det er viktig å kontrollere bruken av f. kultur advarer mot digital demens en hel generasjon er i fare
fra idag, kanskje som