være hyggelig gutt også

Om polisen Uppdrag och mal Grov brottslighet

Elfirma slutar ta uppdrag i Malmö efter skjutningar tvätta bort, säger C-A Hermansson, chef för sektionen för grova brott inom Malmöpolisen.
Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas.
myndigheten i Västra Götaland utgör polisstyrelsens uppdrag till myndigheten . Grov organiserad och systemhotande brottslighet är ett ständigt närvarande. Mehdi Seyyed berättar om livet i Bandidos Om satsningen ska utnyttjas till full potential ska man välja ut stora projekt, med stora brottsfenomen, menar Vesterhav. Det finns personer som har förståelse för elfirmans beslut, men också de som menar att oron är obefogad. Tillgängligheten och verksamheten vid PKC ska utvecklas. Det krävs ingen djupare granskning av statistiken för att se hur utvecklingen i Sverige på senare år har utmärkt sig i negativ mening. Mer än hälften av svenskarna är idag mer oroliga för framtiden än de var för ett år sedan och särskilt stor är oron i Sydsverige. GOB har i uppdrag att stödja långsiktigt och kortsiktigt. De ska i princip uteslutande arbeta i insatser beslutade av Operativa rådet.
Om polisen Uppdrag och mal Grov brottslighet
for kreftpasienter imidlertid