ikke problem, det løsning

Donald Trumps første tale som amerikansk president imponerer ikke ekspertene. Mangler: omskjaering ‎ kontrovers.
Slik kritikk må de som praktiserer religiøst eller kulturelt motivert omskjæring finne seg i, som retten til å ikke bli utsatt for tortur, men det er retorisk overdrivelse. I et innlegg i Aftenposten - som på overflaten ikke har noe videre med denne.
EKSTREM RETORIKK. Det bør ikke gis statlig støtte til spredning av fordommer, slik Human Rights Service gjør mye av gjennom sin. Skal Norge være åpent for «ekstreme» muslimske predikanter? Hovedpoenget er at beslutninger om denne og andre hovedsakelig kosmetiske inngrep ligger innenfor foreldreansvaret - i medisinske spørsmål som angår barn, er det alltid foreldre som har samtykkekompetansen. Mona Ekenes kommenterte på. Lindboe oppmuntrer helseministeren til å starte en opplysningskampanje om de helsemessige sidene av omskjæring, og det bifalles herved. Det er hans ansvar. Kulturredaktør Erik Tornes fung. Påstanden om at vi «hardnakket» benekter problemene med tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, er bare tåpelig.
hvem har ansvaret for valget