ttune alow xij' Men det

Forelesninger ved Kjersti Bale (6 ganger). Tirsdag kl. aud 3 Sophus Tema: Representasjon. Platon, Aristoteles. Freeland, kap. 2. 3. gang, 2.
Sammendrag: Denne oppgaven tar . Samlet ble de utvalgte deltakerne representanter for mangfoldet til nasjonen. Fourth Plinth .. Jeg anvender i tillegg Kjersti Bale Estetikk: En innføring fra 2009 som et generelt grunnlag. Utvalget av kunst.
Kjersti Bale skriver om kunst og mening, modernisme og modernitet. Hun drøfter spørsmålet om representasjonen, smakens problem, det skjønne, det heslige. Danse Macabre

Sammendrag representasjon av kjersti bale - forfatterens perspektiv

I diskusjonen henviser han til blant andre Adrienne Rich, Edward Said, Michel Foucault og Maurice Merleau-Ponty. Litteraturprofessor Kjersti Bales bok Estetikk. STUDENT - billig pensum på nett. Steven Shaviro gjør nettopp det i Without Criteria: Kant, Whitehead, Deleuze, and Aesthetics MIT Press , hvor han tenker seg hvilken retning estetikken ville tatt dersom Whitehead, og ikke Heidegger, hadde satt agendaen for den postmodernistiske tenkningen. Det vil ikke si at enhver tolkning er fullstendig subjektiv, men at den vil ha et element av personlig erfaring. Platon gikk også inn for forbud mot visse typer litterære verker.
danset drakk hadde det