ikke fult glad for

screening Mammografiprogrammet Hva forsker vi pa

Hva skal gjøres i prosjektet, og er det laget en tidsplan? forsker vi på · Tomosyntese – fremtidens screeningmetode for brystkreft? Mammografiprogrammet.
Men de få kvinner som utvikler kreft etter at ha deltatt i screening vil ha en lavere dødelighet av sykdommen i hovedsak fordi sykdommen da oppdages på et.
Følg Kreftsjekken - screeningprogrammenes side på Facebook Nøkkeltall · Dette forsker vi på · Kvalitetsmanual · Offentlig evaluering av programmet · Rapport.
var den ville