noen mine favoritter, selv det

sitatretten brent av frost om mauseth saken

Brent av frost er en norsk spillefilm i sjangeren historisk romantisk spionthriller fra Olav Torvund Sitatretten Brent av frost — Om Mauseth - saken.
TAPTE ANKESAKEN: NRK hadde rett til å vise nakenscenen med Gørild av det mye omtalte nakenklippet med Gørild Mauseth fra filmen «Brent av frost». Dommen er veldig viktig når det gjelder massemedienes sitatrett i.
Saken dreide seg om et klipp fra filmen " Brent av Frost " som ble vist i programmet I en av scenene har han og hans kjæreste, som spilles av Gørild Mauseth.
sitatretten brent av frost om mauseth saken I Mauseth-saken opptrer NRK både som forkjemper for liberal åndsverklov og som opphavsrettsinnehaver. Tingretten la til grunn at det forelå forsettlig overtredelse. Da advo­kat Jon Wes­sel-Aas kom­men­ter­te lag­manns­ret­tens dom, uttal­te han:. At det dreide seg om en kort overskridelse - to sekunder - kan etter mitt syn ikke være avgjørende. Det har hendt før at mindretallets votum har blitt stående som retningsgivende for etterfølgende praksis. Gørild Mau­seth har vun­net, NRK har tapt og sitat­ret­ten er brent av frost.

For ung: Sitatretten brent av frost om mauseth saken

FR LOOKAT YTITMZQTNDA= ARABE Www youborn com sex
Sitatretten brent av frost om mauseth saken Det er for meg uforståelig at erstatning og oppreisning kan utmåles på denne måten, og det gir i alle fall ikke noen veiledning for hvordan fremtidige saker skal behandles. Den som opp­trer ufor­sik­tig kan komme til å skade noe eller noen, endog drepe noen. Det er åpenbart at Gørild Mauseth hadde betenkeligheter med å spille inn den omstridte scenen. Sitatet var således plassert innenfor det jeg vil kalle en magasin-ramme. Når skal utledninger innse at vi er norske, mens de er utlendinger. Det knyt­ter seg til den retts­lige vur­de­rin­genog her er det ikke plass til noen uakt­som­hets­vur­de­ring.
Porno milf norske sexfilmer urddalen 548
glass med