Juling søte

tag virkemidler i skjonnlitteraere tekster

Hentet fra Hvordan analysere og tolke skjønnlitterære tekster og deres http:// varnamala.org tag / virkemidler-i-skjonnlitteraere - tekster /.
Når vi tolker saktekster, er grunnspørsmålene: Hvilken jobb gjør denne teksten? Hvilke virkemidler tar den i bruk for å gjøre jobben? Hvor godt lykkes den?. Budskap: Vi klarer oss ikke uten hverandre. Hva med ordenes ladning? Dette kaller vi konvensjonelle symbler. Samtidig gir det en viss distanse. Kanskje han mister oversikten litt? tag virkemidler i skjonnlitteraere tekster
også nødvendig