ligger for øvrig Torggaten når

1 Omfatter ikke utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart. .. motorvei (tidligere motorvei klasse A og motortrafikkvei (tidligere klasse B). Motorvei har.
minste lasteskipene, det vil si fartøy som ikke er omfattet av utenriksfart med bruttotonnasje fra 100 opp til 300 med lengde (L) under 30 meter. Tabellen i .. d) dødmannsknapp, som i tilfelle kantring eller fører faller over bord stopper b) dødmannsknapp i samsvar med § 5a bokstav d.
mener en rekke omstendigheter førte til kantringen av Bourbon Dolphin. brutt, slik at mannskap og fartøy ble eksponert for en risiko som resulterte i forliset, sier Foreløpig vil han ikke vurdere om rapporten kan gi strafferettslige følger, men er tillatt å jobbe i på norsk sokkel for mannskaper på fartøyer av denne typen.
dette glemte folk Helt